نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..

گاه اتفاق میافتد که یک شعر یا این که یک ضربالمثل که فقط قیمت شعری و ادبی دارد، پایه و روحیه ملتی را تشکیل میدهد. ادبیات و هنر دریچهای میباشد که دنیای تخیلی کودک را به دنیای واقعی لینک می‌دهد و او را به ارزشهای انسانی و اجتماعی خود رهنمون میسازد. در صورتی مشخص و معلوم می باشد والدین میتوانند از نحوه انجام بازی ایفای نقش به ارتقاء و کاربردیسازی مهارت حل مسأله در فرزندانشان کمک کنند. از این لحاظ، هویتسازی نوعی معناسازی است؛ به این معنی که هویت زیر معنی قرار میگیرد. به این مضمون‌ که هویتسازی و معناسازی نوعی ادراک مشترک است و این معناسازی لاجرم یا در قالب هنر میباشد یا این که ادبیات. به همین ترتیب، روانکاوییا تکیه بر مراحل رویش روانیکودکیکی از مهمترین بسترهایی هست که در ادبیات و هنر بهویژه در بخش کودکان میتواند آیتم اعتنا قرار گیرد. در فرهنگ نو اروپا، تأثیر وجود شعرا و نویسندگان پهناور کشورهای اروپاییکمتر از تأثیر وجود علمای طبیعی و ریاضی و فلاسفه و مخترعین و مکتشفین نبوده است». بر اساس نتایج مطالعات مشاور بچه خوب تذکر این مورد قضیه دوچندان اصلی دارد که تبارک نمودن برخی از نوپا ها در مقایسه حساس سایرین مضاعف دشوارتر است. یک عدد از مهمترین مسائل پیرامون هویت یابی کودکان، ادبیات می باشد که می تواند نقش تعیینکنندهای در نتیجه ها پژوهشهای روانشناسی داشته باشد. بنابراین، از عواملی که در ساختن و صورت دادن به هویت کودکان تأثیر مضاعف دارای و بسزایی دارد، خانواده، مدرسه، اجتماع، رادیو، تلویزیون، کتاب، هنر و در جمع ادبیات است. افلاطون در مکتوب «جمهوریت» معتقد می باشد «باید پرستاران و مادران را وادار نماییم که تنها حکایاتی را که پذیرفتهایم برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند که پرورشی که روح اطفال به وسیله حکایات حاصل میکند، به مراتب بیش از تربیتی است که جسم آن ها به وسیله ورزش پیدا میکند» (رهگذر، 1369: 66). استاد شهید مرتضی مطهری در پاورقی مکتوب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» درباره‌ی کارکرد و قیمت ادبیات آورده می باشد که «تأثیر ادبیات در روحیه و خوی و وضع زندگی بشر و در تحولات تاریخی که در اجتماع بشری رخ داده اگر اکثر از تأثیر عقل و دلیل نباشد کاهش نیست. کودکان از شیوه قرائت روایتها و یا این که شنیدن آنها الگوهای ارزشگذاری و احساساتی پیدا میکنند. احساس حقارت و خودکمبینی، ضعف پایههای اعتماد به نفس، احساس گناه و شرم و کنارهگیری از جامعه، از پاراگراف پیامدهای زشت تحقیر می باشد که هر یک به تنهایی میتواند زندگی فرد متربّی را به شدت مختل و ناهماهنگ و نامنسجم سازد. ولی خوب تر است به زمان انجام این بازی از دور مراقب اخلاق او باشید تا در صورتی که اضطراری بود به رخ غیر مستقیم و با یک بهانه مانند تماشای تلویزیون و یا این که تناول کردن خوراکی او را از این کار منع کنید. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان بیشتر در مورد نقش کودکان در حماسه عاشورا لطفا به تماشا از وب سایت ما.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin Elektronik sigara