دریچه بازدید داکت اسپلیت

نوع جنسِ رنگ کوره ای از کالا پودری استاتیک بوده و بطور عرفی برای دریچه از رنگ های سفید،کرم،قهوه ای سوخته،مشکی،طوسی و نقره ای بکار می رود. متاع درب روزنه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای از ورق آلومینیوم می باشد.ضخامت این ورق آلومینیوم به جهت گونه های دریچه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای در ابعادِ متوسط و ذیل در حد یک میلیمتر و برای ابعاد تبارک خیس همین ضخامت ورق نیز اکثر می گردد.ابعاد این درب دقیقا از میزان ابعادِ داخلیِ قاب منشعب می شود.با اعتنا به این‌که مدل درب بازدیدبازدید داکت اسپلیت مشبک وزنه ای می باشد نوعِ پروفیلِ کادر روزنه داکت اسپلیت طوری طراحی شده هست که حالتِ سه پَریِ فریم به راحتی امکانِ نشیمن درب را بر روی نصیب داخلیِ فریم روزنه داکت اسپلیت امکانپذیر می کند.در واقع پس از استحصال بعد ها درب دریچه داکت اسپلیت بایستی نسبت به تولید و تعبیه ی فضای کانال لانه زنبوری بر بر روی بدنه ی درب دریچه داکت اسپلیت می رسد.محل جانماییِ این کانال دقیقا بر اساس نیاز دستگاه داکت اسپلیت معلوم می گردد.این شبکه ی آشیانه زنبوری هم می تواند در آکسِ طولیِ درب دریچه داکت اسپلیت و هم در قسمت کناره های کناریِ درب دریچه داکت اسپلیت جانمایی شود. پس از ساخت و تولید چهارچوبه ی قاب روزنه داکت اسپلیت بایستی به تبعیت از ابعادِ داخلیِ فریم، نسبت به ساخت درب روزنه داکت اسپلیت خطی وزنه ای مبادرت گردد.ساخت درب دریچه داکت اسپلیت هم اهمیت برش بعد ها حاصل از بعد ها داخلیِ فریم می باشد.وقتی ورق درب روزنه داکت اسپلیت برش دیتا شد بر بر روی لبه های کناریِ ورق یک خمِ یک سانتی ایجاد می‌کنیم تا هم درب دریچه داکت اسپلیت استحکام بیشتری پیدا کند و هم از تاب خوردگی یا دِفرمه شدنِ درب روزنه داکت اسپلیت پرهیز به کار آید.با اعتنا به مدلِ خطیِ همین دریچه داکت اسپلیت پس از ایجادِ اول ی درب روزنه داکت اسپلیت بر پایه جاییکه قرار است دریچه خطی بر بر روی درب روزنه داکت اسپلیت بر روی آن کارگزاشتن شود،یک حفره ایجا کنیم تا این دریچه خطی به راحتی در درون ساختار درب دریچه داکت اسپلیت جانمایی شود.با جانماییِ روزنه خطی بر بر روی ساختار درب دریچه داکت اسپلیت،مراحل تولید روزنه داکت اسپلیت تقریبا تکمیل می گردد.لازم به دکر هست کالا درب دریچه داکت اسپلیت از ورق آلومینیوم می باشد.ضخامت ورق همین درب هم برای ابعاد متوسط و زیر در حد یک میلیمتر و برای بعد ها پهناور ضخامت های بالاتر در حیث گرفته می شود. پس از مشخص و معلوم شدن ابعادِ درب روزنه داکت اسپلیت نوبت به ایجاد حاشیه در حاشیه های اضلاع درب روزنه داکت اسپلیت می رسد.این لبه ها هم باعث استحکام درب دریچه داکت اسپلیت و هم باعث پرهیز از تاب خوردگیِ دارب دریچه داکت اسپلیت می شود.پس از ساخت حاشیه ها،نوبت به جانماییِ روزنه خطیِ گریلی بر روی نقاط مشخصِ روزنه داکت اسپلیت می رسد.با تعبیه ی روزنه خطی بر بر روی درب اصلی دریچه داکت اسپلیت وقتِ آن می برسد که جای قفل بر بر روی نقاط آیتم نطر خواهد رسید.این جای قفل یا قفلها صد رد صد بایستی قبل از عملیات رنگ صورت پذیرد. پس از ساختِ چهارچوبه ی فریمِ دریچه داکت اسپلیت،نسبت به ایجاد جای پیچ بر بر روی قاب مبادرت می کنیم.اگر قرار باشد روزنه داکت اسپلیت بصورت پیچ ازرو کارگزاشتن گردد،این جای پیچ ها بر روی نمای بیرونیِ ساختار کادر روزنه داکت اسپلیت تعبیه می گردد و چنانچه هم قرار باشد دریچه داکت اسپلیت بصورت پیچ نهفته کارگزاشتن گردد،جای پیچ ها بر بر روی دیواره ی داخلیِ ساختار قاب جانمایی و تولید می گردد.نکته ی کلیدی در زمان ایجا جای پیچ ها بر بر روی قاب دریچه داکت اسپلیت در اینجاست که کلیه ی این پروسه بایستی قبل از عملیات رنگ باید شکل پذیرد. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از ابعاد روزنه تماشا داکت اسپلیت ، شما شاید می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin Elektronik sigara