انواع دریچه هوا مخصوص تهویه و کانال

ساختار دریچه کولر متشکل از دو محصول آلومینیوم و ورق روغنی است . دریچه هوا ی سونایی در قطرهای ۱۰- ۱۵ و ۲۰ سانت ساخت و عرضه می گردد.دریچه هوا ی سونایی را نیز می قدرت بصورت مستقیم به دهانه انشعاب نتورک هوا متصل نمود و هم می قدرت بصورت ترکیبی درروی یک صفحه ی ورقی از فرآورده آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. دریچه هوا ی گرد پر رنگ را نیز می توان مستقیماً در بر روی سقف بر دهانه ی انشعاب هوا و هم بصورت ترکیبی در بر روی یک کاغذ ورقی از کالا آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. دریچه هوا ی جت نازل را هم می توان بصورت مستقل در دهانه انشعاب شبکه هوا و نیز بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های آیتم حیث کارگزاشتن نمود.سطحِ دریچه هوا ی جت نازل مهم رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های متعدد پوشش دیتا می شود. دریچه هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی. روزنه هوا ی گرد مشبک را می قدرت مستقیما در دهانه انشعاباتِ هوا و همینطور داخلِ کادرهای آلومینیومیِ چهارگوش بصورت مرکب تعبیه و در باطن سقف های کاذب(بصورت تایلی) کارگزاری نمود. در ساخت این مدل روزنه کولر نیز از قاب و لایه های داخلی چهارگوش استعمال می شود.این لایه ها بطور ثابت و تودرتو اهمیت فواصل منظم اساسی استفاده از پروفیل های z صورت کلیدی متصل کننده هایی از پشت به هم متصل و تشکیل یک ساختار واحد را می دهند.به حیث قاب نیز چنانچه روزنه کولر از متاع فلز باشد می توان از عرض های ٣ و ۵ سانتی به کار گیری نمود..اگر هم فرآورده این دسته روزنه کولر از دسته چوب یا ام دی اف باشد بر مبنا نیاز فریم روزنه کولر طراحی و توسط سی ان سی تراش دیتا می شود.دریچه کولر چهار طرفه هم در سقف های ساده و نیز در سقف های کاذب تایلی قابل کاربرد می باشد. همچنین دریچهها میتوانند به مراد تهیه و تنظیم کننده دبی یا در دست گرفتن کننده تراز آب به عمل برده شوند. درحال حاضر اگر عمق آب در پایاب کمتر از طول ثانویه پرش هیدرولیکی و یا معادل آن باشد، پرش هیدرولیکی آزاد و در غیر این رخ پرش، مستغرق است. دریچههای قطاعی متداولترین وسیله برای در دست گرفتن و تنظیم آب در سرریز سدها و کانالهای انحرافی هستند. دریچههای کشویی از گزاره سادهترین سازههای هیدرولیکی میباشند که میتوانند جهت ترازو گیری جریان در کانالهای روباز گزینه استعمال قرارگیرند. از خصوصیت های این دریچه کولر قابلیت تغییر و تحول جهت ایستایی پره های عمودی در جلوی دریچه کولر هست . سایزِ استاندارد به جهت دریچه هوا ی خورشیدیِ بدون قاب عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، البته واجب به ذکر هست تیم صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به ایجاد سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی هم اقدام نموده است. روزنه هوا ی کروی را هم می توان بصورت سقفی و هم بصورت دیواری کارگزاشتن نمود.کلیه سطح ها دریچه هوا ی کروی به وسیله رنگ کوره ای پوشش دیتا دریچه 3 لتی می شود.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin Elektronik sigara