میخواستم نقش یوسف را خودم بازی کنم

ولی میبینیم که سیاق آیات قرآن اینگونه میباشد که وقتی زلیخا از پاسخ مثبت حضرت یوسف مأیوس شد، به سوی او اهتمام کرد و درصورتیکه یوسف نیز برهان رب را نمیدید به او اهتمام میورزید. آرى او شنواى داناست». این دلیلی بود برای اینکه حضرت یوسف متوجه شود معبود میخواهد او را نجات دهد و از زد خورد مهم او برحذر دارد. در همین آیه آمده است که ما سوء و فحشا را از یوسف به دور کردیم نه این که یوسف را از سوء و فحشا به دور کنیم. میگویند پس از وفات حضرت یوسف علیه السلام مردم مصر به جنگ برخاستند و هر دستهای خواهان دفن جنازه او در محله خویش بودند، تا اینکه پیکر وی را در تابوتی از مرمر نهادند و در کف رود نیل دفن کردند. معلوم میشود که دیگر صرفا زلیخا نبوده، دیگران هم بعد از این ماجرا شروع به کارشکنی وحیله کردند. یوسف مقاومت کرد و دست بر لب چاه گرفت که نیفتد البته با کمال خشونت دست های او را از حاشیه چاه دور کردند و بین چاه سرازیرش Asadi yousef website کردند. ولی من از او دست برنخواهم داشت تا آنکه به امری که میگویم عمل کند، وگرنه حتماً به زندان در گیر خواهد شد و از ذلیلشدگان خواهد بود. پس از چندی او به فرمان زلیخا به زندان افتاد. حضرت یوسف نیز تصمیم گرفت علیه به نظیر کند، ولی سپس که ادله خداوند خویش را دید از این عمل منصرف شد و فرارو گریز کرد. بعضی گفتهاند خواسته از برهان همین بود که قفل درهای بسته باز شد. «هَمَّتْ بِهِ» را برخی اینگونه مفهوم کردهاند که زلیخا زیرا یوسف را برده خویش میدانست، تصمیم گرفت که دارای زور و کتک زدن او را وادار به کاری نماید که خویش میخواست. پاد شاه مصر که به طور کامل به پاکی و علم و دوراندیشی یوسف پی برده بود، به او علاقه شدیدی پیدا کرد. «پس پروردگارش دعاى او را اجابت کرد و توطئه زنان را از او بگردانید. این گونه از زنان اشرافی که در هوسرانی چیزی از همسر عزیز کم نداشتند، زیرا خود دستشان به یوسف نرسیده بود، همسر عزیز را به خاطر همین عشق و علاقه در گمراهی صریح می دیدند!

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin Elektronik sigara