وکیل مهریه – گروه وکلای عدالت نویسان

از جمله مواقعی که وکیل باید به خواهان خویش یاد آوری دهد، همین هست که: در همین مدت که مرد به دادگاه خوانده می شود و فرآیند گرفتن مهریه درحال طی شدن است، زن وظیفه دارد مراد های مشروع مرد را تمکین کند، در غیر این صورت، حکم عدم تمکین (ناشزه) به جهت زن صادر می شود و نفقه به وی تعلق نمی گیرد. البته در مهریه عندالاستطاعه زن می تواند مهریه را مطالبه نماید البته وصول مهریه عندالاستطاعه در صورتی است که زن اموالی به غیر از مستثنیات دین را به دادگاه یا این که اجرای ثبت به جهت توقیف معرفی نماید تا مهریه از ان اموال وصول شود . لیکن جمع ای چنین لحاظ دارند شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که معتبر آن تا هنگامی میباشد که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت دوام زوجیت همین شرط میان طرفین قابل اعمال و اجرا است و اهمیت انحلال نکاح از شیوه طلاق از حوزه‌ زوج به تبع آن شرط ذکر شده منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و اساسی وقوع طلاق قابلیت و امکان اجرا و استناد را نخواهد وکیل مهریه صنعتی داشت ! در صورتی که مهریه حال باشد و برای مطالبه آن مدتی ذکر نشده باشد از آنجایی که به محض انعقاد عقد نکاح زن حق مطالبه مهریه را از شوهر دارااست و در واقع مرد بدهکار زن می شود و زن می تواند برای مطالبه مهریه از روش اداره اجرای اوراق قانونی و دادگاه اقدام کند و تا هنگامی کلیه مهریه خویش را اخذ نکرده باشد می تواند از تمکین عام و خاص نسبت به شوهر امتناع کند. از این ماده تعریف دو گونه مهریه یعنی مهرالمثل و مهرالمتعه محرز می شود از این تعریف‌و‌تمجید استنباط می شود که در هر دو جور مهریه مطلقا تعداد مهریه انتخاب و در عقد ذکر نشده باشد ثانیا در صورتی که شوهر قصد طلاق زن را داشته باشد و نزدیکی واقع نشده باشد به زن مهریه المتعه تعلق می گیرد و اگ رپس از نزدیکی جدایی دهد مهرالمثل به وی تعلق خواهد گرفت به انضمام همین که برای گزینش مهر المتعه وضعیت مرد مطابق ماده 1094 قانون مدنی از حیث قدرت مالی توسط متخصص رسمی دادگستری گزینه باز‌نگری قرار می گیرد. نظریه شماره 785/99/7: سوال: پس از صدور مدرک عدم قابلیت و امکان سازش (در طلاق رجعی) و انتخاب تکلیف حقوق و دستمزد مالی زوجه و تقسیط مهر زوجه بوسیله دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه پس از طلاق قبوض اقساطی اهمیت تاریخهای معین را اخذ مینمایند و با مسئولیت و متعهدله هر کدام ظهر قبوض را امضاء مینمایند. علاوه بر این که دست کم گواهی کارشناسی حرفه حقوق و دستمزد را دارد. هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهریه بر پایه نرخ مهریه دریافت می‌گردد که میزان سه و نیم درصد از جمع ارزش مهریه میباشد. در دیرباز اینگونه بوده که مرد اصلی ازدواج مهریهای را که در توانش بوده و بر سر آن حیاتی همسر و خانواده ها توافق کرده بوده را به مالکیت زن در میآورده است.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin Elektronik sigara